وزارت کشور میزبان سی و یکمین جلسه شورای عالی زکات

[ad_1]


در سی و یکمین جلسه شورای عالی زکات در وزارت کشور از عملکرد استانهای فارس و گلستان در ترویج فرهنگ زکات قدردانی شد.

[ad_2]