روزانه ۳۰ میلیارد تومان در ایران دود می شود

[ad_1]


دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: روزانه ۳۰ میلیارد تومان خرج سیگار و قلیان در کشور است که از این میزان ۱۰ میلیارد تومان مربوط به سیگار و ۲۰ میلیارد سهم قلیان است.

[ad_2]