روند افزایش دما تا سه روز آینده

[ad_1]


امروز تا سه روز آینده روند افزایش دما تا 7 درجه در نیمه شمالی کشور پیش بینی می شود.

[ad_2]