صادق احمدی به سمت فرماندار شهرستان جلفا منصوب شد

[ad_1]

وزیر کشور در حکمی صادق احمدی را به سمت فرماندار شهرستان جلفا منصوب کرد.

[ad_2]