انتصابات در شهرداری بر اساس تخصص است و جناحی نیست

[ad_1]


رییس شورای شهر تهران گفت : انتصابات در شهرداری تهران ، بر اساس تخصص وتعهد است و جناحی نیست .

[ad_2]