قنادان : تاکسی های فرسوده بعلت نداشتن معاینه فنی همچنان جریمه می شوند

[ad_1]


مدیر عامل سازمان تاکسیرانی پایتخت گفت : تاکسی های فرسوده پایتخت بعلت نداشتن معاینه فنی و پروانه فعالیت همچنان جریمه می شوند و این در صورتی است که بدلیل نبود امکانات توانایی واگذاری تاکسی را به آنها نداریم.

[ad_2]