ضرورت حضور حداکثری در بازار‌های فضایی

[ad_1]


رئیس سازمان فضایی ایران: اقتصاد فضایی نوظهور و در حال رشد است؛ حضور حداکثری در بازار‌های داخلی و بین المللی در این حوزه بسیار اهمیت دارد.

[ad_2]