هشدار محسنی اژه ای به اخلال گران ارز

[ad_1]


سخنگوی قوه قضائیه به همه کسانی که به صورت غیرمجاز فعالیت ارزی می کنند، هشدار داد و گفت: اگر دستگیر شوند احکام صادره قطعی است و هیچ اغماضی نخواهد شد.

[ad_2]