جلسه فوق العاده شورا برای تعیین سرپرست شهرداری تهران

[ad_1]


سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه فوق العاده شورا برای تعیین سرپرست شهرداری تهران خبر داد.

[ad_2]