قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا می شود

[ad_1]


معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا می شود، گفت: امسال 500 هزار نفر جدید زیرپوشش مستمری بگیران بهزیستی شده اند.

[ad_2]