بانک اطلاعاتی اقدامات دانشی نیرو‌های مسلح راه‌اندازی می‌شود

[ad_1]


معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیرو‌های مسلح از راه‌اندازی بانک اطلاعاتی برای شناسایی اقدامات دانشی در سطح نیرو‌های مسلح خبر داد.

[ad_2]