افتتاح بزرگ ترین مرکز تشخیص سرطان در تهران

[ad_1]


مدیرعامل شرکت شهر سالم گفت: بزودی بزرگترین  مرکز شناسایی وپیشگیری در سرطان توسط اداره کل شهر سالم شهرداری تهران افتتاح می شود.

[ad_2]