طنین سرود هم نوایی بسیج در چهار دهه

[ad_1]


امروز بسیج در چهل سالگی انقلاب اسلامی همچنان به ایرانی آباد، آزاد، مستقل و پیشرفته می‌اندیشد.

[ad_2]