سرپرست جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل منصوب شد

[ad_1]


مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) در حکمی سعید کریم زاده را به عنوان سرپرست جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل (اپراتور سوم تلفن همراه کشور )منصوب کرد.

[ad_2]