شایسته سالاری؛ کلیدی‌ترین اصل در انتخاب فرمانداران

[ad_1]


مدیرکل سیاسی وزارت کشور: احراز شایستگی متناسب با ماهیت و ویژگی‌های اختصاصی منطقه محل ماموریت از ملاک‌های مورد نظر وزارت کشور در انتخاب فرمانداران است

[ad_2]