باور کردن جوانان راه نجات کشور است

[ad_1]


رئیس سازمان بسیج مستضعفین: آینده انقلاب با اعتماد به جوانان بیمه خواهد شد و باید این نگاه در میان مسئولان ایجاد شود

[ad_2]