نخستین جلسه ستاد اطلاع رسانی اقتصادی کشور برگزار شد

[ad_1]


نخستین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در سال 98 به ریاست علی آقامحمدی در وزارت کشور برگزار شد.

[ad_2]