ضرورت تمرکز فعالیت ها در مناطق سیل زده

[ad_1]


وزیر کشور بر ضرورت تمرکز فعالیت ها در منطق سیل زده تاکید کرد

[ad_2]