شلیک به جعبه سیاه

[ad_1]


افرادی مسلح چهارشنبه به سراغ حاجیان ۴۱ ساله وکیل سابق حسین هدایتی می‌روند و وی را با شلیک گلوله در کامرانیه تهران به قتل می‌رسانند

[ad_2]