از ایده های نو در بخش امداد ونجات حمایت می شود

[ad_1]

رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: از ایده های نو در بخش امداد و نجات حمایت می شود.

[ad_2]