ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها

[ad_1]


برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها نیاز است قانون اصلاح شود و دستکاه‌های مسئول پای کار بیایند

[ad_2]