محاکمه متهمان شرکت غیرمجاز نادین

[ad_1]


دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان به همراه ۹ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد

[ad_2]