سربازان با مهارت

[ad_1]


از سربازان با مهارت‌های خاص در وزارت کار با حضور محمد شریعتمداری تجلیل شد

[ad_2]