راه برگشت اموال به بیت المال هموارتر شده است

[ad_1]


رئیس بنیاد مستضعفان: در دیدار با رئیس قوه قضائیه گزارشی از تصرفات و تجاوز به حریم املاک بنیاد، تعداد پرونده‌ها و اطاله دادرسی دادم

[ad_2]