ناشنوایان در انتظارِ کمک مسولان…

[ad_1]


ناشنوایان چشمانشان به مسولان دوخته شده است تا از زبان آنان برطرف شدن مشکلاتشان را بشنوند…

[ad_2]