بخشی ازحقوق معوقه کارگران مترو پرداخت می‌شود

[ad_1]


­مدیرعامل شرکت متروی تهران: امیدواریم تا پایان مهرماه بتوانیم بخشی از مطالبات کارگران خط ۶ را پرداخت کنیم.

[ad_2]