جلسه شورای اسلامی شهر تهران

[ad_1]


رئیس شورای شهر در جلسه امروز، از معطل ماندن طرح جامع و تفصیلی تهران با گذشت ۱۲ سال به شهرداری تذکر داد.

[ad_2]