داده های شفاف و دقیق راه پیش بینی آینده شهرها

[ad_1]


مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران بر اساس داده‌های مکانی، نقش داده‌های شفاف را برای پیش بینی آینده بااهمیت توصیف کرد و بر اهمیت تحلیل داده تاکید کرد.

[ad_2]