عیدی بازنشستگان اواسط بهمن واریز می‌شود

[ad_1]


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: عیدی بازنشستگان اواسط بهمن به حسابشان واریز می‌شود.

[ad_2]