اقدامات لازم برای مقابله با کرونا را انجام داده ایم

[ad_1]


تمامی اقداماتی که شهرداری باید درباره ویروس کرونا انجام می‌داد به بهترین شکل انجام داده است و سایر اقدامات هم باید انجام شود.

[ad_2]