مختومه شدن ۵۰ درصد پرونده‌های احتکار اقلام بهداشتی

[ad_1]


بیش از ۵۰ درصد پرونده‌هایی که اخیرا در خصوص احتکار اقلام بهداشتی به شعب سازمان ارجاع شده، مختومه و منجر به صدور حکم شده است.

[ad_2]