چهارشنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۶
آموزش وردپرس
خانه / جانبازان و ایثارگران / آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران

آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران

آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران : آیین نامه اجرایی پیشنهادی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با موضوع بهداشت و درمان هم اکنون در حال رسیدگی در هیات دولت است.

دانلود آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران

بنیاد شهید و امورایثارگران براساس تکالیف مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و به استناد تبصره ماده (۲۰) پیش نویس آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور با موضوع بهداشت و درمان را که با مشارکت دستگاه های و نهادهای ذیربط(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) تدوین شده است را برای طرح و تصویب در هیئت دولت ارایه نموده است.

فصل سوم  قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران (بهداشت و درمان)

ماده ۱۲ – حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی ( همگانی، مکلف، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و و افراد تحت تکلف ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاحات قئانین یادشده می باشد. آئین نامه اجرائی ذی ربط با پیشنهاد مشترک بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ – تامین صد در صد(۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص ( خدماتی که مشمول قوانین بیمه همکانی و تکمیلی نمی گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد.

  • تبصره ۱ – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوطه و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان اقدام نمایند.
  • تبصره ۲ – شرکت های دولتی، نهادها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در موسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.
  • تبصره ۳ – دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در بخش غیر دولتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده ودر اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
  • تبصره ۴ – دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز وکارهای لازم را برای بهره مندی هماهنگ مشمولین این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.
ماده ۱۴ – بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی،توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروهای ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تامین نماید. بدین منظور بنیاد می تواند ضمن استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی حسب ضرورت با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران نسبت یه توسعه یا تاسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.
  • تبصره ۱ – سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذور تامین و پرداخت می گردد.
  • تبصره ۲ – بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تامین و وارد نماید

ماده ۱۵ – بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تامین و ارتقاء سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان نسبت یه ایجاد بانک اطلاعات پزشکی و پیرا پزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

ماده ۱۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (۱۵) به صورت رایگان اقدام نماید.

ماده ۱۷ – بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تایید شورای عالی پزشکی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش بینی می گردد، اقدام نماید.

ماده ۱۸ – بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استاندارد های بین المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات ( امتیازبندی تلفیقی)و تعیین  و اصلاح و به روز کردن درصد از کارافتادگی جانبازان نسبت به تشکیل کمسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط،نیاز به رای کمسیون باشد،اقدام نماید.

ماده۱۹- بنیاد موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه محجروحیت موجود در بیمارستانها و کلیه مراکز پزشکی،درمانی و ستادهای تخلیه مجروحین و جلوگیری از امحاء،مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحین دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

ماده۲۰- بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،رفاه و تامین اجتماعی،آموزش و پرورش،سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری،پیشگیری و درمان جهت ارتقاء سطح سلامت و تامین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان “مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران” را تاسیس نماید.

تبصره-آئین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت ۳ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

 

ایثار – آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات …

isaar.ir/doc/news/fa/192322/

۲۶ دی ۱۳۹۵ – آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران … تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به …

cabinetoffice.ir/…/آیین-نامه-اجرایی-فصل-سوم-قانون-جامع-خدمات-رسانی-به-ایثارگران-…

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با موضوع بهداشت و درمان. بنیاد شهید و امورایثارگران براساس تکالیف مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به …

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به …

www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10280

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ – شماره۸۲۴۶/ت۵۰۵۵۸هـ ۱۳۹۵/۱/۲۹. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. بنیاد شهید و امور ایثارگران. سازمان مدیریت و …

آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم …

https://paraf.ir/veterans-health-care-regulations-subject-chapter-comprehensive-vetera…

پاراف آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران : آیین نامه اجرایی پیشنهادی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با …

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران …

shenasname.ir › موضوعات › ایثارگران

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ – آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران با موضوع … نویس آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور با موضوع بهداشت و درمان را که …

آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به …

law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=253763&type…

هيأت وزيران در جلسه ۲۵ /۱ /۱۳۹۵ به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد …

آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران

rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9162

۱۷ اسفند ۱۳۹۴ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. وزارت ورزش و … آییننامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران.

لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران – وزارت علوم، تحقیقات و …

old.msrt.ir/fa/mogharrat/…/لایحه%۲۰جامع%۲۰خدمت%۲۰رسانی%۲۰به%۲۰ایثارگران.ht…

آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با هماهنگی بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و … ماده ۱۳- تأمین صد درصد (۱۰۰%) هزینهبهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت …

قوانين ومقررات بنیاد شهيد و امور ايثارگران -جلد پنجم-بهداشت …

www.isaarsci.ir/protocolsci%20folder/protocolsci%20moghrarat.htm

آئين نامه اجرايی ماده ۱۳ قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۲۸/۷/۷۹ … آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب ۱۲/۱۲/۶۹ هيات وزيران.

آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر … – …

education.tums.ac.ir/IPPWebV1C037/Persian_WebUI/…/WebSiteFile1113.aspx?…

معاونت آموزشی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران … ماده ۱ – تسهيلات اين آئين نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاهد و ايثارگر ذيل تعلق … ماده ۲ – به دانشجوي جانبازي كه بعلت بيماري و يا ادامه درمان نتواند در مهلت تعيين شده براي ….نامه، كه اجراي آنها منوط به تأييد ستاد است را به مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر …

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به …

khabarfarsi.com/u/38110608

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – گفت: مهمترین اقدام آن در بخش درمان کاهش پرداخت مردم از جیب و افزایش دسترسی مردم به خدمات بود و در بخش بهداشت تکمیل شبکه بهداشتی و درمانی و …

آیین نامه اجرایی ماده ۶۸ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران …

shomanews.com/…/آیین­-نامه-اجرایی-ماده-۶۸-قانون-جامع-خدمات­رسانی-به-ایثارگران-ابلا…

۲۵ اسفند ۱۳۹۴ – آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران … تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت …

معاونت آموزشی – آیین نامه اجرایی ستاد های شاهد و ایثارگر تحت …

sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=10&pageid=21431

آئين نامه اجرايي ، شرح وظايف و ساختار سازماني. ستادها و مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر. دانشگاههاي علوم پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت ،. درمان و آموزش پزشكي.

درباره ی admin

همچنین ببینید

استخدام فرزندان ایثارگران آزاده بازنشستگان دانشگاه آزاد، وزارت نفت و کارکنان شهرداری ها

استخد‌‌‌‌‌‌‌‌ام فرزند‌‌‌‌‌‌‌‌ ایثارگر د‌‌‌‌‌‌‌‌ر محل خد‌‌‌‌‌‌‌‌مت پد‌‌‌‌‌‌‌‌ر استخدام فرزندان جانباز در شرکت نفت استخدام فرزندان جانباز در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *