آموزش وردپرس
خانه / جانبازان و ایثارگران / آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران

آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران

آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران : آیین نامه اجرایی پیشنهادی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با موضوع بهداشت و درمان هم اکنون در حال رسیدگی در هیات دولت است.

دانلود آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران

بنیاد شهید و امورایثارگران براساس تکالیف مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و به استناد تبصره ماده (۲۰) پیش نویس آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور با موضوع بهداشت و درمان را که با مشارکت دستگاه های و نهادهای ذیربط(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) تدوین شده است را برای طرح و تصویب در هیئت دولت ارایه نموده است.

فصل سوم  قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران (بهداشت و درمان)

ماده ۱۲ – حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی ( همگانی، مکلف، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و و افراد تحت تکلف ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاحات قئانین یادشده می باشد. آئین نامه اجرائی ذی ربط با پیشنهاد مشترک بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ – تامین صد در صد(۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص ( خدماتی که مشمول قوانین بیمه همکانی و تکمیلی نمی گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد.

  • تبصره ۱ – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوطه و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان اقدام نمایند.
  • تبصره ۲ – شرکت های دولتی، نهادها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در موسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.
  • تبصره ۳ – دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در بخش غیر دولتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده ودر اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
  • تبصره ۴ – دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز وکارهای لازم را برای بهره مندی هماهنگ مشمولین این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.
ماده ۱۴ – بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی،توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروهای ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تامین نماید. بدین منظور بنیاد می تواند ضمن استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی حسب ضرورت با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران نسبت یه توسعه یا تاسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.
  • تبصره ۱ – سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذور تامین و پرداخت می گردد.
  • تبصره ۲ – بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تامین و وارد نماید

ماده ۱۵ – بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تامین و ارتقاء سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان نسبت یه ایجاد بانک اطلاعات پزشکی و پیرا پزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

ماده ۱۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (۱۵) به صورت رایگان اقدام نماید.

ماده ۱۷ – بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تایید شورای عالی پزشکی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش بینی می گردد، اقدام نماید.

ماده ۱۸ – بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استاندارد های بین المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات ( امتیازبندی تلفیقی)و تعیین  و اصلاح و به روز کردن درصد از کارافتادگی جانبازان نسبت به تشکیل کمسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط،نیاز به رای کمسیون باشد،اقدام نماید.

ماده۱۹- بنیاد موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه محجروحیت موجود در بیمارستانها و کلیه مراکز پزشکی،درمانی و ستادهای تخلیه مجروحین و جلوگیری از امحاء،مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحین دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

ماده۲۰- بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،رفاه و تامین اجتماعی،آموزش و پرورش،سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری،پیشگیری و درمان جهت ارتقاء سطح سلامت و تامین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان “مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران” را تاسیس نماید.

تبصره-آئین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت ۳ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

 

ایثار – آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات …

isaar.ir/doc/news/fa/192322/

۲۶ دی ۱۳۹۵ – آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران … تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به …

cabinetoffice.ir/…/آیین-نامه-اجرایی-فصل-سوم-قانون-جامع-خدمات-رسانی-به-ایثارگران-…

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با موضوع بهداشت و درمان. بنیاد شهید و امورایثارگران براساس تکالیف مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به …

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به …

www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10280

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ – شماره۸۲۴۶/ت۵۰۵۵۸هـ ۱۳۹۵/۱/۲۹. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. بنیاد شهید و امور ایثارگران. سازمان مدیریت و …

آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم …

https://paraf.ir/veterans-health-care-regulations-subject-chapter-comprehensive-vetera…

پاراف آیین نامه اجرایی بهداشت و درمان ایثارگران موضوع فصل سوم قانون جامع ایثارگران : آیین نامه اجرایی پیشنهادی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با …

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران …

shenasname.ir › موضوعات › ایثارگران

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ – آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران با موضوع … نویس آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور با موضوع بهداشت و درمان را که …

آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به …

law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=253763&type…

هيأت وزيران در جلسه ۲۵ /۱ /۱۳۹۵ به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد …

آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران

rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9162

۱۷ اسفند ۱۳۹۴ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. وزارت ورزش و … آییننامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران.

لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران – وزارت علوم، تحقیقات و …

old.msrt.ir/fa/mogharrat/…/لایحه%۲۰جامع%۲۰خدمت%۲۰رسانی%۲۰به%۲۰ایثارگران.ht…

آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با هماهنگی بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و … ماده ۱۳- تأمین صد درصد (۱۰۰%) هزینهبهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت …

قوانين ومقررات بنیاد شهيد و امور ايثارگران -جلد پنجم-بهداشت …

www.isaarsci.ir/protocolsci%20folder/protocolsci%20moghrarat.htm

آئين نامه اجرايی ماده ۱۳ قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۲۸/۷/۷۹ … آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب ۱۲/۱۲/۶۹ هيات وزيران.

آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر … – …

education.tums.ac.ir/IPPWebV1C037/Persian_WebUI/…/WebSiteFile1113.aspx?…

معاونت آموزشی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران … ماده ۱ – تسهيلات اين آئين نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاهد و ايثارگر ذيل تعلق … ماده ۲ – به دانشجوي جانبازي كه بعلت بيماري و يا ادامه درمان نتواند در مهلت تعيين شده براي ….نامه، كه اجراي آنها منوط به تأييد ستاد است را به مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر …

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به …

khabarfarsi.com/u/38110608

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – گفت: مهمترین اقدام آن در بخش درمان کاهش پرداخت مردم از جیب و افزایش دسترسی مردم به خدمات بود و در بخش بهداشت تکمیل شبکه بهداشتی و درمانی و …

آیین نامه اجرایی ماده ۶۸ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران …

shomanews.com/…/آیین­-نامه-اجرایی-ماده-۶۸-قانون-جامع-خدمات­رسانی-به-ایثارگران-ابلا…

۲۵ اسفند ۱۳۹۴ – آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران … تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت …

معاونت آموزشی – آیین نامه اجرایی ستاد های شاهد و ایثارگر تحت …

sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=10&pageid=21431

آئين نامه اجرايي ، شرح وظايف و ساختار سازماني. ستادها و مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر. دانشگاههاي علوم پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت ،. درمان و آموزش پزشكي.

درباره ی admin

همچنین ببینید

آخرین وضعیت مصوبه معافیت فرزندان ایثارگران از سربازی

معافیت فرزندان ایثارگران ۹۶ کسر خدمت فرزندان ایثارگران کسر خدمت فرزندان ایثارگران ۹۶ کسری خدمت فرزندان ایثارگران در سال ۹۶ کسر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE