آموزش وردپرس
خانه / فرهنگیان و آموزش و پرورش / جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش/ تکمیل فرم‌ ارزیابی تا ۱۵ شهریور+ جداول ارزیابی معلمان

جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش/ تکمیل فرم‌ ارزیابی تا ۱۵ شهریور+ جداول ارزیابی معلمان

دستورالعمل ارزیابی کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد که براین اساس ۶ مرحله برای ارزیابی در نظر گرفته شده است و تمام ارکان واحدهای اداری و مدارس با معیارهای مختلف بررسی و ارزیابی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دستور العمل تکمیل فرم‌های ارزیابی کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش با توجه به شرح وظایف فرهنگیان اصلاح و با عنوان بخشنامه  دستورالعمل تکمیل فرم‌های ارزیابی ۱۲۰ امتیازی کارکنان وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.
دانلود بخشنامه

در این بخشنامه آمده است: همه افراد حق دارند و علاقه مندند که از نتایج عملکرد خود آگاه باشند. این مسئله در مورد کارکنان وجهه دیگری هم پیدا می‌کنند و آنها نیز علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع شوند و ازسوی دیگر سازمان نیز محق هست نظرات خود را در مورد منابع انسانی که از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان به شمار می‌رود، بیان داشته و به اطلاع آنها برساند.

از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خود بی اطلاع باشند چگونه می‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام کنند. به همین منظور و در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین، قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ایجاد ارتباط منطقی بین نظام ارزیابی و سایر نظام‌های استخدامی و تأثیرگذاری رضایت مردم در نتایج ارزیابی کارکنان، طرح ارزیابی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با توجه به فعالیت‌های مدارس و شرح وظایف کارکنان با اخذ نظر صاحب نظران اصلاح و ابلاغ می‌شود.

امید است مسئولان ذی ربط با حمایت و پشتیبانی از فرایند ارزیابی، امکانات و تسهیلات لازم را برای اجرای مطلوب طرح فراهم آورده و گام موثری را در تحول اداری بردارند.

* ۶ مرحله اجرای ارزیابی کارکنان و تعاریف آن

* رفتار: میزان انطباق و سازگاری رفتار فرد با الگوهای رفتاری مورد انتظار سازمان و جامعه. معیارهای رفتاری عبارتند از: پایبندی به ارزشهای سازمان، اخلاقی و دینی، رفتار و چگونگی ارتباط با همکاران، روسا و مخاطبان و رعایت نظم و انضباط اداری در محیط کار.

* تشویق: به منظور ارج نهادن به تلاش‌های ارزنده و زحمات شایسته کارکنانی که در طول دوره ارزیابی موفق به دریافت تقدیرنامه شده‌اند.

* عملکرد: عبارت است از حاصل فعالیت‌ها به لحاظ انجام وظایف محوله. وظایف اختصاصی، متضمن شرح کارها، فعالیت‌ها، پروژه و طرح‌هایی است که فرد در چارچوب وظایف شغلی و انتظارات مدیر یا سرپرست به تنهایی یا با مشارکت دیگران انجام می‌دهد و نیز نتایجی که از اجرای این فعالیت‌ها به دست می‌آورد.

* افزایش دانش و مهارت شغلی: اقدامی است در جهت ارتقای دانش و بهبود عملکرد فردی، ارتقای کارآیی و اثربخشی که توسط ارزیابی شونده در طول دوره ارزیابی انجام می‌شود.

* خلاقیت و ارائه پیش نهاد سازنده: ارائه راهکارهای بدیع، سازنده و قابل اجرا به منظور رفع مشکلات شغلی و بهبود عملکرد سازمانی که به تأیید شورای پذیرش و بررسی پیشنهادی مدرسه(شورای مدرسه)، اداره، اداره کل، سازمان، وزارتخانه یا هیئت دولت رسیده باشد.

* تدوین گزارش تخصصی: این شاخص به منظور مستندسازی تجربیات در طول دوره ارزیابی و انتقال تجربیات به سایر همکاران در نظر گرفته شده است.

* منابع ارزیابی

ارزیابان، فرد یا افرادی هستند که در ارزیابی کارکنان مشارکت داشته و شامل مقام مافوق، رؤسا، همکاران و ارباب رجوع (مخاطبان) هستند.

* ارزیابی شونده: فردی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در طول دوره ارزشیابی حداقل ۶ ماه در فواصل شروع سال تحصیلی تا شهریور سال بعد به خدمت موظف اشتغال دارد. ایام تابستان جزو دوره ارزیابی کادر آموزشی محاسبه می‌شود.

* ارزیابی کننده (مقام مافوق): فردی است که مسئولیت ارجاع کار به ارزیابی شونده را برعهده دارد و ارزیابی شونده در قبال او پاسخگو است.

* تأیید کننده: فردی است که از لحاظ سازمانی مسئولیت کارهای فرد ارزیابی کننده (مقام مافوق) را برعهده دارد.

* مرئوسان: افرادی که تحت سرپرستی مدیر یا سرپرست فعالیت می‌کنند.

* همکاران: افرادی که در یک واحد سازمانی در ارتباط کاری با ارزیابی شونده قرار دارند و امکان مشاهده مستمر رفتار و عملکرد کارمند را از نزدیک دارا هستند.

* نظر دانش‌آموزان  و خانواده‌ها در ارزیابی‌ها

* ارباب رجوع (مخاطبان):عبارتند از دانش‌آموزان، اولیای آنها و افراد دیگری که به نوعی از اطلاعات و خدمات کاری واحد سازمانی ارزیابی شونده استفاده می‌کنند.

دوره ارزیابی: دوره ارزیابی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی است و سال تحصیلی ۹۵-۹۶ تمام کارکنان با فرمهای جدید ارزیابی(۱۲۰ امتیازی)مورد ارزیابی قرار گرفته و استفاده از فرم‌های ارزیابی سنوات قبل وجاهت قانونی ندارد.

* جدول مربوط به منابع ارزیابی کارکنان واحدهای آموزشی

ردیف ارزیابی شونده  ارزیابی کننده همکاران ارباب رجوع
۱ مدیر واحد آموزشی  مسئول  آموزش دوره  مربوط  مرئوسان (کادر آموزشی و اداری)  انجمن اولیا و مربیان یا اولیا و دانش‌آموزان
۲ معاونان  مدیر  همکاران  انجمن اولیا و مربیان یا اولیا و دانش‌آموزان
۳ معلم، هنرآموز، مربی پرورشی، مدرس و…  معاون مربوط در واحد آموزشی  همکاران  انجمن اولیا و مربیان یا اولیا و دانش‌آموزان
۴ سایر کارکنان واحد آموزشی (کادر خدماتی، پشتیبانی و اداری)  مدیر  همکاران  انجمن اولیا و مربیان یا اولیا و دانش‌آموزان
۵ مدیر آموزگار و کادر آموزشی واحدهای آموزشی فاقد مدیر مستقل  مسئول آموزش دوره مربوط/ راهبر آموزشی  همکاران  انجمن اولیا و مربیان یا اولیا و دانش‌آموزان
۶ معلم راهنما  مسئول مربوط  مدیران و معلمان تحت نظارت  گزارش‌های دریافتی از مخاطبان
۷ راهنمای شاهد طرح پراکنده  مسئول امور شاهد  مدیران و معلمان مدارس مرتبط  اولیا و دانش‌آموزان مدارس تحت پوشش
۸ مسئول آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا  مسئول آموزش دوره مربوط  مدیران و معلمان مدارس تحت پوشش  دانش‌آموزان مدارس تحت پوشش
۹ کارکنان آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا مسئول آزمایشگاه مرکزی و پژوهش‌سرا  مدیران و معلمان مدارس تحت پوشش  دانش‌آموزان مدارس تحت پوشش
۱۰ کارکنان اداری  مسئول مافوق  همکاران  مخاطبان

* حیطه شمول فرم‌های ارزیابی:

 

* ۱٫ واحدهای اداری:

* فرم ارزیابی سرپرستان: برای ارزیابی روسای ادارات داخلی، قسمت، گروه و مشاغل هم طراز.

* فرم ارزیابی کارشناسان: برای ارزیابی تمام متصدیان مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغلی که در شرایط احراز رشته شغلی آنها، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس پیش بینی شده است(به استثنای متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی) و آن دسته از شاغلان مشاغلی مانند حسابدار، کتابدار، کارگزین که از مزایای کارشناسی استفاده می‌کنند.

* فرم ارزیابی کارکنان اداری: برای ارزیابی سایر کارکنان شاغل در ادارات(کادر خدماتی، راننده، باغبان، نگهبان، سرایدار، مسئول تأسیسات) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* به استناد تبصره دو ذیل ماده ۱ دستورالعمل مورخ ۱۳ بهمن ۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق) ارزیابی عملکرد مدیران میانی و بالاتر (معاون مدیرکل و بالاتر، مشاوران وزیر، مشاوران معاون وزیر) تا ابلاغ دستورالعمل جدید همچنان مطابق فرم‌های ارزیابی۱۰۰ امتیازی قبل انجام خواهد شد.

* ۲٫واحدهای آموزشی:

* فرم ارزیابی مدیر واحد آموزشی: برای ارزیابی مدیران واحدهای آموزشی.

* فرم ارزیابی معاونان واحد آموزشی: برای ارزیابی معاونان واحد آموزشی.

* فرم ارزیابی کادر آموزشی، تربیتی: برای ارزیابی آموزگار، دبیر، هنرآموز، مدرس، مدیرآموزگار، مربی پرورشی، مربی پیش دبستانی، معلم راهنما، مراقب سلامت، معلم تربیت بدنی، مسئول خوابگاه، سرپرست آموزشی، سرپرست شبانه روزی، سرپرست بخش، متصدی آزمایشگاه، متصدی کارگاه، استادکار، مشاور، پزشک، کادر توانبخشی، مددکار و عناوین مشابه.

* فرم ارزیابی کارکنان واحدهای آموزشی: برای ارزیابی کادر خدماتی، آشپز، کمک آشپز، راننده، باغبان، نگهبان، سرایدار، مسئول تأسیسات و عناوین مشابه آن.

* برای ارزیابی مسئولین، سازمان دانش آموزی، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، دارالقرآن، اردوگاه‌ها، مجموعه‌های ورزشی، مدیر اجرایی و سرگروه گروه‌های آموزشی، کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی و پژوهش‌سرا و عناوین مشابه از فرم ارزیابی سرپرستان و برای ارزیابی کارشناس آنها از فرم ارزیابی کادر آموزشی استفاده خواهد شد و در صورتی که کارکنان مشاغل فوق، سرپرستی فرد یا افرادی را برعهده نداشته باشند فرم ارزیابی کارشناسان برای آنها تکمیل خواهد شد.

* مسئولیت ارزیابی کادر آموزشی مدارس برعهده مدیر آن واحد است.

* ۶ مرحله برای جرا تکمیل فرم‌های ارزیابی

* ۱٫ارزیابی کننده در آغاز دوره ارزشیابی(مهر هر سال) حدود انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و شرح وظایف به ارزیابی شونده اعلام و او پس از توافق و پذیرش وظایف محوله ضمن ثبت مشخصات خود در ردیف‌های یک تا ۱۰، ردیف ۱۲ فرم ارزیابی را با ذکر تاریخ امضا می‌کند.

در صورت لزوم ارزیابی کننده می‌تواند وظایف اختصاصی پیشنهادی را با توافق ارزیابی شونده و با توجه به شرایط و امکانات تغییر دهد. تعداد وظایف با توافق ارزیابی شوده و ارزیابی کننده تعیین و توسط ارزیابی شونده در فرم ثبت می‌شود.

حدود انتظار توافقی بین ارزیابی شونده و ارزیابی کننده در صورت جلسه (شورای معلمان/ اداری) ثبت و نزد ارزیابی کننده نگهداری می‌شود.

* چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی شونده قرار نگیرد با ارائه دلایل منطقی نظر ارزیابی کننده نافذ خواهد بود.

** ارزیابی عملکرد باید هر سه ماه به اطلاع فرد برسد

* ۲٫ ارزیابی کننده موظف است به منظور آگاهی از کیفیت و میزان تلاش ارزیابی شونده در انجام وظایف محوله، عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را در فرم شماره ۲ ثبت و طبق مورد تدابیری برای تقویت عملکرد خوب و اقداماتی برای اصلاح و بهبود عملکرد ضعیف به عمل آورد. (محتوای فرم بررسی مستمر رفتاروعملکرد باید حداقل هر سه ماه یک بار به اطلاع ارزیابی شونده برسد و به مدت یک سال پس از پایان دوره ارزیابی به صورت محرمانه نزد ارزیابی کننده نگهداری شود.)

* ۳٫ ارزیابی کننده در طول دوره ارزیابی با توجه به فرم‌های مربوط یا به نحو لازم دیگر نظرهمکاران و مخاطبان(اولیا و دانش آموزان) را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده دریافت و در پایان دوره مورد بهره برداری قرار می‌دهد.

** فرم ارزیابی اولیه تا ۱۰ شهریور به فرد ارائه می‌شود

* ۴٫ در پایان دوره حداکثر تا ۱۰ شهریورماه فرم ارزیابی اولیه که در ابتدای دوره به رویت ارزیابی شونده رسیده و وظایف اختصاصی توافق شده است به ارزیابی شونده ارائه خواهد شد و وی با توجه به عملکرد خود در طول دوره و فعالیت‌های پیش بینی شده در ابتدای آن، فعالیت‌های انجام شده در طول دوره ارزیابی را با ذکر مستندات ثبت می‌کند. ارزیابی شونده نظرخود را در رابطه با عملکرد در طول دوره ارزیابی در بخش (خود ارزیابی)ثبت می‌کند.

* ۵٫ ارزیابی کننده نیز در پایان دوره ارزیابی (حداکثر تا ۱۵ شهریورماه) براساس نتایج ارزیابی سایر منابع اطلاعات جمع آوری شده در طول دوره، شاخص‌های مندرج در فرم و حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده، عملکرد و رفتار ارزیابی شونده را مورد بررسی قرار داده و امتیاز هر عامل را با توجه به دامنه امتیاز مشخص شده ثبت می‌کند.

* ۶ ارزیابی کننده پس از محاسبه امتیازات کسب شده از سوی ارزیابی شونده و تأیید فرم توسط تأیید کننده امتیاز ارزیابی، نتایج را در پایان شهریورماه به اطلاع ارزیابی شونده رسانده و بازخوردهای لازم را به وی ارائه و لیست امتیازات ارزیابی را به امور اداری و تشکیلات تحویل می دهد.

** جدول مربوط به وظایف اختصاصی پیشنهادی دبیران دوره متوسطه

رعایت نظم در شروع و خاتمه کلاس و اداره مناسب کلاس (معاون)
استفاده از طرح درس (گروه‌های آموزشی)
رعایت بودجه بندی مطالب مورد تدریس (گروه‌های آموزشی)
استفاده از شیوه‌های تدریس خلاق و به کارگیری وسایل کمک آموزشی (گروه‌های آموزشی)
ارایه موضوعات تحقیقاتی و مطالعاتی متناسب با برنامه درسی دانش‌آموزان (گروه‌های آموزشی)
پیگیری آموزشی و تهیه گزارش مستمر از وضعیت تحصیلی و تربیتی (معاون)
همکاری با مدیر مدرسه در تنظیم برنامه‌های درسی و کلاسی (معاون)
انجام ارزشیابی مستمر با استفاده از شیوه‌های نوین (گروه‌های آموزشی)
طراحی سوالات امتحانی با رعایت اصول سنجش ( گروه‌های آموزشی)
رعایت مقررات در تصحیح اوراق امتحانی، ثبت نمرات و تحویل به موقع آنها (معاون)
همکاری با معاونین و سایر همکاران واحد آموزشی در برگزاری امتحانات در حیطه وظایف شغلی (معاون)
شرکت یا همکاری در برگزاری جشنواره‌ها، مسابقات و فعالیت‌های علمی و تربیتی (معاون)
عضویت و مشارکت فعال در گروه‌های آموزشی آموزشگاه (معاون)
شرکت فعال در شورای دبیران و سایر شوراهای مدرسه (معاون)
شناسایی و توجه به نیازها و تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان در جهت رفع مشکلات درسی و تربیتی (معاون)

** جدول مربوط به وظایف اختصاصی پیشنهادی معلمان

شناسایی و توجه به نیازها و تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان  برای حل مشکلات آموزشی و تربیتی آنها
رعایت نظم در شروع و خاتمه کلاس و تسلط بر اداره کلاس با مشارکت دانش‌‌آموزان
به کارگیری شیوه‌های مناسب و موثر برای ایجاد تقویت رفتار مثبت و دلبستگی به دین و دانش در دانش‌‌آموزان
نظارت و کنترل بهداشت و سلامت دانش‌آموزان، شناسایی دانش‌آموزانی که دارای علائم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی هستند
آموزش مهارت‌های خودمراقبتی و بهداشتی جهت آگاه‌سازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان
ارزشیابی مستمر از فرایند یاددهی و یادگیری
استفاده مناسب از دفتر کلاسی، ثبت نمرات و گزارش مستمر از وضعیت تحصیلی و انضباطی به مسئولان واحد آموزشی
رعایت اصول سنجش در انجام ارزشیابی‌ها و طراحی سوالات امتحانی با توجه به اهداف دوره و پایه
استفاده از طرح درس و رعایت بودجه‌بندی در فرآیند تدریس
همکاری با مسئولان مدرسه در تنظیم برنامه‌های درسی و کلاسی

*  امتیازات در فرم‌های ارزیابی

 

* ۱٫ ارزیابی کننده(مقام مافوق، همکاران، مرئوسان و مخاطبان) با توجه به رفتار مشاهده شده از ارزیابی شونده در محیط کار و در طول دوره ارزیابی این معیار را مورد سنجش قرار می‌دهند.

** ۱۵ امتیاز برای پایبندی به ارزش‌های سازمانی و اخلاقی

* ۲٫ معیار پایبندی به ارزشهای سازمانی، اخلاقی و دینی در محیط کار حداکثر دارای ۱۵ امتیاز است که با توجه به پایبندی به فرهنگ و ارزشهای اخلاقی جامعه امتیاز آن ثبت می‌شود. مصادیق پایبندی به ارزشهای سازمانی، اخلاقی و دینی عبارتند از حسن خلق، خشرویی، خوش رفتاری، سعه صدر و برخورد پسندیده با دیگران و رعایت شعائر اسلامی.

* ۳٫ معیار رضایت ارباب رجوع حداکثر دارای ۱۰ امتیاز است و ارزیابی کننده با توجه به فرم ها و ضوابط طرح تکریم ارباب رجوع نظر مخاطبان را به صورت محرمانه در مورد ارزیابی شونده دریافت و میانگین امتیازات بدست آمده از فرم‌های نظرسنجی را ثبت می‌کند.

* ۴٫ معیار رفتار شغلی فرد از نظر مرئوسان و همکاران حداکثر دارای ۵ امتیاز است.

** منظم بودن ۲۰ امتیاز دارد

* ۵٫ معیار رعایت نظم و وقت گذاری حداکثر دارای ۲۰ امتیاز است.

* ۶٫ معیار تشویق حداکثر دارای ۱۰ امتیاز است.

* ۷٫ معیار وظایف اختصاصی: ارزیابی کننده براساس شرح وظایف و شاخص‌های توافق شده، اطلاعات جمع آوری شده در طول دوره، حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده و با درنظرگرفتن امتیاز خودارزیابی فرد، عملکرد او را مورد ارزیابی قرارداده و امتیاز هر وظیفه را با توجه به سقف امتیازات و تعداد وظایف ثبت می کند. این شاخص حداکثر دارای ۴۰ امتیاز است.

** ۴۰ امتیاز برای مهارت‌های شغلی

* ۸٫ معیار افزایش دانش و مهارت شغلی: با توجه به مطالب ثبت شده و مستندات ارائه شده توسط ارزیابی شونده در خصوص مهارت آموزشی و خودآموزی (مانند مطالعه کتاب و نشریات تخصصی رشد، فصل نامه تعلیم و تربیت مرتبط با وظایف شغلی) و تأثیر آن برعملکرد ارزیابی شونده تا ۴۰ امتیاز قابل محاسبه است.

* ۹٫ معیار خلاقیت و ارائه پیشنهاد ارزنده: حداکثر دارای ۵ امتیاز است.

* ۱۰٫ تدوین گزارش تخصصی: این شاخص به منظور مستندسازی تجربیات در طول دوره ارزیابی و انتقال آن به سایر همکاران در نظر گرفته شده و حداکثر دارای ۵ امتیاز براساس سطوح تعیین شده است.

نظرخواهی از معلمان برای ارزیابی مدیر و معاونان الزامی است.

معاونان واحدهای آموزشی با توجه به تقسیم کار و امور محوله توسط مدیر، کارکنان تحت پوشش خود را ارزیابی خواهند کرد.

افرادی که به صورت موظف در بیش از یک واحد آموزی فعالیت می‌کنند، فرم ارزیابی آنها در واحدی که بیشترین ساعت کاری را دارند، تکمیل خواهد شد و چنانچه میزان ساعت کار در مدارس برابر باشد، مدیر واحد سازمانی اصلی، تکمیل فرم ارزیابی فرد را برعهده خواهد داشت و مدیران مدارس دیگر موظفند نحوه عملکرد و رفتار وی را حداکثر تا پانزدهم شهریور به صورت محرمانه به مدیر تکمیل کننده فرم اعلام کنند.

** ادامه فعالیت نیروهای غیر رسمی با شرایطی

ادامه فعالیت نیروهای غیررسمی(پیمانی، قراردادی، حق التدریس) مشروط به اخذ حداقل ۸۰ امتیاز از فرم ارزیابی مربوط نیاز واحد سازمانی، وجود اعتبار، تأیید گزینش و عدم محکومیت براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأیید موضوع از طریق امور اداری است.

درصورتی که کارمند به نتایج ارزیابی خود معترض باشد طی مدت یک ماه از تاریخ رویت فرم (حداکثر تا پایان مهرماه) باید درخواست کتبی خود را با ارائه مستندات به اداره محل خود تحویل دهد.

 

 

 

خبرگزاری تسنیم – جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش/ …

https://www.tasnimnews.com/…/جزییات-ارزیابی-کارکنان-آموزش-وپرورش-تکمیل-ف…

۱۳ اسفند ۱۳۹۵ – دستورالعمل ارزیابی کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد که براین اساس ۶ مرحله برای ارزیابی در نظر گرفته شده است و تمام ارکان واحدهای اداری و …

ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان – وزارت آموزش و پرورش

arzyabi.lorestan.medu.ir/portal/home.php?block=school_dpage&ocode…4304

۱- دستورالعمل ارزیابی مدیران و کارکنان. الف) شیوه نامه. ب)بخشنامه های تکمیلی. ۲- جداول و فرمهای شیوه نامه. الف) جدول شماره ۱(لیست پستهای ارزیابی شونده و ارزیابی …

وزارت آموزش و پرورش

www.medu.ir/

اخبار; اخبار موضوعی; سامانه ستادی; سامانه استانی; بخشنامه; عملکرد; فیلم و عکس. معاون توسعه ….. عملكرد اسكان فرهنگيان در ايام نوروز را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ عالي.

شما از این صفحه ۴ بار بازدید کردید. آخرین بازدید: ۵/۱۱/۱۷

جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش – سایت خبری …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › آموزشی

۱۳ اسفند ۱۳۹۵ – دستورالعمل ارزیابی کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد که براین اساس ۶ مرحله برای ارزیابی در نظر گرفته شده است و تمام ارکان واحدهای اداری و …

دستورالعمل ارزیابی کارکنان آموزش و پرورش – اخبار …

www.bkarmand.ir/tag/دستورالعمل-ارزیابی-کارکنان-آموزش-و-پرورش

دستورالعمل ارزیابی کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد که براین اساس ۶ مرحله برای ارزیابی در نظر گرفته شده است و تمام ارکان واحدهای اداری و مدارس با معیارهای …

فرم های ارزشیابی جدید معلمان ۹۵-۹۴+لیست امتیازات فضلی :: …

kilik.blog.ir/post/233

۱۵ آبان ۱۳۹۵ – فرم های ارزشیابی(ارزیابی عملکرد) جدید (۱۲۰ امتیازی) توجه فرم های زیر برای سال … امکان فرم های جدیدارزشیابی ۹۶-۹۵ طبق بخشنامه جدید ارزیبابی عملکرد ۱۲۰ امتیازی … دست آموزش و پرورش درد نکند بازار ما کامپیوترهای را گرم کرد.

[DOC]فرم شماره ۴ تفاهم نامه

shz1.farsedu.org/upload/40104/ارزیابی/فرم%۲۰شماره%۲۰۴%۲۰تفاهم%۲۰نامه.doc

تفاهم نامه ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران … ۱- نام دستگاه : وزارت آموزش و پرورشارزيابي كننده قبل از تكميل فرم ها بايد دستورالعمل ارزيابي كاركنان را به دقت مطالعه …

جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش تکمیل فرم‌ ارزیابی …

www.irpost.tk/p/6203/%3Cbr%20/%3E%3Cb%3ENotice%3C/b%3E…/%3E

جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش تکمیل فرم‌ ارزیابی تا ۱۵ شهریور+ جداول ارزیابی معلمان دستورالعمل ارزیابی کارکنان وزارتآموزش وپرورش ابلاغ شد که براین …

بررسی نگرش معلمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان …

jcm.srbiau.ac.ir/article_3436_723.html

توسط حدادیان – ‏۲۰۱۲

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی از انجام پژوهش حاضر بررسی نگرش معلمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان گرمسار می‌باشد.

ارزیابی نظام جدید ارزشیابی عملکرد کارکنان آموزش وپرورش از …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/670438

چکیده: هدف از اين پژوهش ارزیابی نظرات مديران و معلمان مقطع ابتدايي، در مورد مولفه‌هاي عملكرد شغلي، ابتکار و خلاقیت، آموزش، رضایت ارباب رجوع، روش و فرايند …

ارزیابی جو سازمانی و بهداشت روانی کارکنان آموزش و پرورش …

rtda.ir/ارزیابی-جو-سازمانی-و-بهداشت-روانی-کارک/

در آموزش و پرورش، معلم نقش حیاتی در ایفای رسالت تربیتی برعهده دارد. معلمان در سازمانهای آموزشی به طور مستقیم برای برآوردن اهداف تربیتی کوشش کرده و هماهنگ …

جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش – سایت خبری … – رشد …

roshdonline.com/detail/1077981

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ – جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش – سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK | | | | | | | | به‌روز شده در: ۱۶:۰۸ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت …

جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش – kodoom.com – …

news.kodoom.com/iran-society/جزییات-ارزیابی-کارکنان-آموزش-وپرورش/…/۶۲۷۱۱۵…

۱۳ اسفند ۱۳۹۵ – دستورالعمل ارزیابی کارکنان وزارت آموزش وپرورش ابلاغ شد که براین اساس ۶ مرحله برای ارزیابی در نظر گرفته شده است و تمام ارکان واحدهای اداری و …

دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كاركنان وزارت آموزش و …

yazdedu.ir/-/دستورالعمل-اجرايي-ارزيابي-عملكرد-كاركنان-وزارت-اموزش-و-پرورش-ابلا…

دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كاركنان وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در راستاي استقرار نظام مديريت …

مقاله ارتباط ارزیابی عملکرد و بهبود نیروی انسانی در بین …

www.civilica.com/Paper-ASMJ01-ASMJ01_0616=ارتباط-ارزیابی-عملکرد-و-بهبود-…

مقاله ارتباط ارزیابی عملکرد و بهبود نیروی انسانی در بین کارکنان آموزش و پرورش فریدن در سال ۹۳, در نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (۱ST National …

جزییات ارزیابی کارکنان آموزش وپرورش/ تکمیل فرم ارزیابی …

tnews.ir/news/062681309569.html

۱۳ اسفند ۱۳۹۵ – فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian : دستور العمل تکمیل فرم های ارزیابی کارکنانوزارت آموزش وپرورش با توجه به شرح …

فرم های ارزیابی سال ۹۵-۹۴ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ – اداره ارزیابی عملکرد …

arzyabiamalkard.ir/index.php?obj=News&taskName=ShowDetails&IDD=79

۱۱ آبان ۱۳۹۵ – فرم های ۱۲۰ امتیاز ارزیابی کارمندان سال ۹۵-۹۴ … ۴- فرم های ارزیابی عملکرد کارمندان در دو قالب رسمی و غیررسمی ( قراردادی/ … با توجه به راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، این سامانه را چگونه ارزیابی می کنید؟

پایان نامه بررسی نظر کارکنان آموزش و پرورش در مورد تاثیر …

www.arasfile.com › تمامی فایل ها

۲۰ فروردین ۱۳۹۶ – جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر کارکنان آموزش و پرورش اصفهان در سال ۹۲-۹۱ می‌باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول ۱۱۰ نفر از کارکنان مورد ارزیابی قرار …

ارزیابی و ارزشیابی کارکنان در آموزش و پرورش

www.asemankafinet.ir/post/…/ارزیابی-و-ارزشیابی-کارکنان-در-آموزش-و-پرورش.aspx

تحقیق رایگان. ارائه شده از فروشگاه علمی اسمان بصورت رایگان. ارزیابی و ارزشیابی کارکنان در آموزش و پرورش. آموزش و تربيتكاركنان در آموزش و پرورش: بخشي از …

بررسي نگرش معلمان نسبت به نظام ارزيابي عملکرد کارکنان …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=210368

توسط حداديان احمد

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلي از انجام پژوهش حاضر بررسي نگرش معلمان نسبت به نظام ارزيابي عملکرد کارکنان آموزشي درآموزش و پرورش شهرستان گرمسار مي باشد.

آقا اجازه ؟ – شرایط ارزشیابی و ارتقای کارکنان آموزش و پرورش …

rasoolpapaei2.blogfa.com/post-1355.aspx

بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، به دنبال اتمام پایان دوره ارزشیابی سال تحصیلی ۹۰ ۸۹ و اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان …

دانلود بخشنامه و دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال ۹۵ کارکنان …

https://paraf.ir/download-circulars-guidelines-performance-employees-ministry-educa…

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ – پاراف دانلود بخشنامه و دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال ۹۵ کارکنان وزارت آموزش و پرورش : بخشنامه شماره ۲۱۹۰۲۸ مورخ ۹/۱۲/۹۵ موضوع دستورالعمل …

شیوه نامه ارزشیابی کارکنان وزارت آموزش و پرورش اعلام شد | …

khabarfarsi.com/n/…/شیوه_نامه_ارزشیابی_کارکنان_وزارت_آموزش_و_پرورش_اعلام_…

۱۵ مهر ۱۳۹۰ – ایلنا: براساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شیوه نامه ارزشیابی کارکنان این وزارتخانه به اداره های کل آموزش …

اجرای مفاد ماده (۵) دستورالعمل فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان …

nahiye1.ir/page,faq,اجرای%۲۰مفاد%۲۰ماده%۲۰(۵)%۲۰دستورالعمل%۲۰فرم%۲۰های%۲۰ا…

اجرای مفاد ماده (۵) دستورالعمل فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران سال تحصیلی ۹۵-۹۴٫ ۷ ماه پیش. واحدهای آموزشی شهر / روستا و نمایندگی تخت و قلعه قاضی و دوایر …

ارزیابی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی …

jinev.iaut.ac.ir/article_522020.html

پژوهش حاضر باهدف کلی، عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی را بر مبنای مدل تعالی سازمانی ( (EFQM (الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) …

مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان – دانلود بانک مقالات فارسی …

depaper.net/download/55898/مقاله-ارزیابی-عملکرد-کارکنان/

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان چکیده این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با.

دستورالعمل تكميل فرم هاي ارزيابي كاركنان وزارت آموزش و …

gmp.rozblog.com/post/435

۹ اسفند ۱۳۹۵ – بخشنامه شماره ۲۱۹۰۲۸ مورخ ۹/۱۲/۹۵ موضوع دستورالعمل تكميل و فرم هاي ارزيابي كاركنان وزارت آموزش و پرورششماره بخشنامه : ۲۱۹۰۲۸ تاریخ…

ارزیابی و چک آپ فشارخون،توده بدنی و قند خون کارکنان اداره …

tiranhealth.mui.ac.ir/ارزیابی-چک-آپ-فشارخون،توده-بدنی-قند-خون-کارکنان-اداره-آموز…

در تاریخ ۹۵/۲/۱به مناسبت آغازین روز هفته سلامت به همت واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون، کارکنان اداره آموزش و پرورش …

ارزیابي عملکرد آموزش و پرورش کاشان

arzyabia.blogfa.com/

ارزیابي عملکرد آموزش و پرورش کاشان – حیات بدون ارزیابی بي معناست.

درباره ی admin

همچنین ببینید

آیین‌نامه‌ انواع مرخصی ها (استحقاقی ، استعلاجی، بدون حقوق) کارمندان دولت

اصل یکم – مرخصی استحقاقی : ماده ۱ – مرخصی استحقاقی کارمند از نخستین ماه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE