آموزش وردپرس
خانه / بازنشستگان / ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل،کارمندان شاغل

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل،کارمندان شاغل

شرایط ارتقای طبقات شغلی

فایل pdf زیر را که شامل کلیه قوانین می باشد از لینک زیر دریافت نمایید

بر اساس ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل،کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط مندرج در این بخشنامه به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل ارتقا می‌یابند.

بر این اساس ، شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۵ ارتقاء می‌یابند.

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۶ ارتقاء می‌یابند و شاغلین با مدرک تحصیلی دیپلم ، به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۷ ارتقاء می‌یابند.

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می‌باشد، به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۸ ارتقاء و شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۰ ارتقاء‌ می‌یابند.

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۱ ارتقاء می‌یابند و شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۲ ارتقاء می‌یابند.

پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۳ ارتقاء می‌یابند.

مدت زمان تجربه مورد نیاز برای ارتقا

بر اساس این بخشنامه،مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کاردانی با رتبه پایه ۸ سال و با رتبه ارشد ۲۰ سال و همچنین مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر با رتبه پایه ۶ سال، با رتبه ارشد۱۲ سال،با رتبه خبره ۱۸ سال و با رتبه عالی۲۴سال تعیین شده است.

برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می کنند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد)، ۲ سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.

عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی

عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی شامل میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف محوله، میزان افزایش مهارت‌های مربوط به وظایف محوله، انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی ،آموزشی‌های طی شده مرتبط با شغل و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است. ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس ضوابطی است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

شرایط الزامی برای ارتقاء به رتبه بالاتر شغلی

برای ارتقای کارمند به یک رتبه بالاتر، علاوه بر رعایت مفاد بندهای مندرج در این بخشنامه، برای ارتقای به رتبه پایه تحقق شرایطی چون کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی و گذراندن ۳۰۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت الزامی است.
همچنین، ارتقای کارمند به یک رتبه بالاتر برای ارتقای به رتبه ارشد، کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی و گذراندن ۲۵۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت الزامی است و برای ارتقای به رتبه خبره نیز کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی و گذراندن ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت الزامی است.

برای ارتقای به رتبه عالی کارمندان باید حداقل ۹۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی را کسب کنند و ۱۵۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت را بگذرانند و کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است.

برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می کنند، برای ارتقاء به رتبه‌های شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند ۵۰، ۶۰،۷۰ و ۸۰ درصد امتیازات موضوع این بخشنامه هستند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجرای مقررات مربوط به رتبه‌های ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند، برای ثبت در بانک اطلاعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، بر اساس فرمی که از سوی معاونت مذکور ابلاغ خواهد شد، ارسال کنند.

قابل توجه متقاضیان رتبه ارشد به خبره

شرایط لازم جهت ارتقاء از رتبه ارشد به خبره:

۱ – کسب ۸۰% میانگین ۶ سال ارزشیابی منتهی به سال اخذ رتبه

۲ – گذراندن حداقل ۲۰۰ ساعت آموزش براساس مقررات

۳ – داشتن حداقل ۱۸ سال تجربه قابل قبول

۴ – سطح شغل کارشناس باشد

۵ – حداقل فاصله ۶ سال از اخذ رتبه ارشد (جهت کارکنانی که بعد از ۸۸/۱/۲ رتبه ارشد را اخذ نموده اند)

خلاصه ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند ‌١ فصل اول بخشنامه شماره ‌١۴۵٩٣/٢٠٠ مورخ ‌٢١/٢/٨٨ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) ارتقا می‌یابند:

 • ‌١ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌۵ ارتقاء می‌یابند.
 • ‌٢ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌۶ ارتقاء می‌یابند.
 • ‌٣ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشدف به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌٧ ارتقاء می‌یابند.
 • ‌۴ـشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می‌باشدف به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌٨ ارتقاء می‌یابند.
 • ‌۵ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می‌باشدف به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١٠ ارتقاء‌ می‌یابند.
 • ‌۶ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١١ ارتقاء می‌یابند.
 • ‌٧ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١٢ ارتقاء می‌یابند.
 • ‌٨ـ پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١٣ ارتقاء می‌یابند.

عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی

 • میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف محوله ‌٢٠ تا ‌٠
 • میزان افزایش مهارت‌های مربوط به وظایف محوله ‌٢٠ تا ‌٠
 • انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی ‌٢٠ تا ‌٠
 • آموزشی‌های طی شده مرتبط با شغل ‌٢٠ تا ‌٠
 • میزان جلب رضایت ارباب رجوع ‌٢٠ تا

 

 

 

 

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل – پایگاه …

dolat.ir/detail/198031

۴ بهمن ۱۳۸۹ – بر اساس ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل،کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط مندرج در این …

[PDF]ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان

mboh.umsha.ac.ir/uploads/14_140_zavabet%20nahve%20ertegay%20karmandan.pdf

ﻧﺤﻮه. ارﺗﻘﺎی. ﮐﺎرﻣﻨﺪان. ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺤﻮه ارﺗﻘﺎي ﻛﺎرﻣﻨﺪان در ﻃﺒﻘﺎت و رﺗﺒﻪ. ھﺎي ﺟﺪول ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ﻃﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ … ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در.

ايسنا منتشر كرد: ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه …

www.isna.ir/…/ايسنا-منتشر-كرد-ضوابط-نحوه-ارتقاي-كارمندان-در-طبقات-و-رتبه-هاي

۴ بهمن ۱۳۸۹ – ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل: كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي …

ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل – …

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی

۵ بهمن ۱۳۸۹ – ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل: كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي …

بخشنامه در رابطه با ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و …

edari.blogfa.com/post-755.aspx

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل: کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق …

[PDF]ضوابط نحوه ارتقای شغلي کارمندان اعــالم شــد

www.bazarekar.ir/UploadedFiles/MagazineFiles/910735a5714740e.pdf

بر اساس ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول. حق شغل،کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات. کشوری در صورت تحقق شرایط مندرج در این بخشنامه. به یک طبقه …

[PDF]ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان

www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/bimarestanha/savanesookhtegi/Upload…/b1.pdf

آموزش. ١٣٩١. ضوابط اجرایی و ارتقاء طبقه و رتبه. کارکنان. -. بیمارستان سوانح سوختگی شهیدصدوقیزید. » … ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل. : .۱٫

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل ابلاغ شد – …

hesabdartabriz.persianblog.ir/post/521/

۴ بهمن ۱۳۸۹ – ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل: کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی …

[PDF]ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل

www.zanjanmet.ir/Portals/0/Dastor/ertega%20&%20rotbe.pdf

ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺤﻮه ارﺗﻘﺎي ﻛﺎرﻣﻨﺪان در ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺪول ﺣﻖ ﺷﻐﻞ. : ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در. ﺟﺪول ﺣﻖ ﺷﻐﻞ. (. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ. ١. ﻓﺼﻞ اول ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ …

[DOC]ارتقاء شغلي

www.mums.ac.ir/shares/kamyab/abrishamim1/promotion2.docx

الف) نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلي: ماده ۱- کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذيل و بر اساس شرايط احراز تحصيلي و تجربي به يک طبقه شغلي استحقاقي در …

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل …

shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/1391-09-29-12…/2115-940.html

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل (رأي شماره ۹۴۰ مورخ … یاد شده در حق کسانی که به هنگام تصویبضوابط مربوط شاغل نبوده‌اند منطبق با …

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل

edm.farhang.gov.ir/fa/news/3540

۲۱ فروردین ۱۳۹۰ – شورای مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات …

[DOC]آئين نامه اجرائي حقوق ومزاياي كارمندان صنعت آب و برق

portal.wrm.ir/…/شيوه%۲۰نامه%۲۰نحوه%۲۰احتساب%۲۰سوابق%۲۰تجربي%۲۰كارمندان…

… ذيل بند (۱۶- ۵) ضوابط نحوه ارتقای كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل ، نحوهشاغل مي گردد و در تعيين رتبه شغليوي به تناسب جزء هر يك از موارد مشروحه ذيل

ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل – ي -وبلاگ …

hamiddahiri.blogfa.com/post/…/ضوابط-نحوه-ارتقاي-كارمندان-در-طبقات-جدول-حق-شغ…

۱۱ دی ۱۳۹۱ – ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل: كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي …

[PDF]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺁﻣ – سازمان مديريت و …

khorasansh.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=425e3569-61de-46a3…

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﺪﺭﻙ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺁﻧـﺎﻥ، ﺻـ. ﺮﻓﺎﹰ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ. ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ. (٣. ﺟﺪﻭﻝ ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ. ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳـﻚ. (. ﺟـﺪﻭﻝ ﺣـﻖ ﺷـﻐﻞ. ﺩﺭ) … ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻐﻞ ﻣﺸـﺎﻏﻞ …

[DOC]باسمه تعالي ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي در اجراي …

vcmdrp.tums.ac.ir/files/odhcm/ebrahimi_e6971/ebrahimi/zavabete%20ejraei.doc

الف) نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلي: ماده ۱- کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذيل و بر اساس شرايط احراز تحصيلي و تجربي به يک طبقه شغلي استحقاقي در جدول حق شغل ارتقاء مي يابند. تبصره – کارمنداني که در اجراي تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام …

ارتقاي شغلي – قوانین امور اداری

www.edari88.blogfa.com/post/2

ارتقاي شغلي : نحوه ارتقای کارمندان در رتبه های جدول حق شغل: مدت تجربه قابل قبول … ماه ۱۵۵۰ الف- نحوه ارتقاي كارمندان درطبقات جدول حق شغل كارمندان شاغل مشمول قانون … داراي مدرك تحصيلي پيش بيني شده در آن شغل نمي‌باشند، به موجب ضوابطي كه از …

درباره ی admin

همچنین ببینید

سامانه آنلاین صورتحساب حقوق مستمری بگیران شرکت ملی نفت ایران

سامانه آنلاین صورتحساب حقوق مستمری بگیران شرکت ملی نفت ایران : کارمندان و کارکنان دولت، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE